Thiết kế của một trang web trở nên “banh chành” như thế nào

Đi lòng vòng tìm được một cái comic khá hay về web designer ở đây: http://theoatmeal.com/comics/design_hell.

Chợt nhớ ra mình cũng biết chút đỉnh về Photoshop nên dịch ra để chia sẻ cho các bạn luôn. Nếu các bạn thấy hay mình sẽ cập nhật thể loại này nhiều hơn.

1

 

2 3 4 5 6 7 8 9

3 thoughts on “Thiết kế của một trang web trở nên “banh chành” như thế nào”

  1. Thầy giáo ngày xưa kể: “Khách hàng yêu cầu thầy làm một trang web có tính thiền.”
    Sau khi thầy giảng xong “tính thiền là gì” thì tôi thiền được 3 tiếng là bấm chuông rồi!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s