Một số mẫu comic hài hước về ngành IT – phần 1

Hôm nay hết ý tưởng để viết bài rồi, đành tìm vài cái comic khá vui về ngành IT, dịch sang tiếng Việt rồi chia sẻ với mọi người vậy :D.

Nỗi đớn đau kinh hoàng của đời developer
5

Vấn đề thường gặp của lập trình viên – Khách hàng đòi sửa đổi requirement.
1

Khi cấp trên mù công nghệ mà hổ báo
2

Khi nhân viên tưởng cấp trên mù công nghệ nên hổ báo
3

Khi bị bọn lập trình viên khác hổ báo thích thể hiện
4

Nỗi niềm khi phải báo cáo với các bác cấp trên dở hơi, chụp mũ
6

Nỗi niềm khi có cấp trên bảo thủ cứng đầu, mù công nghệ
7

Lấy requirement từ khách hàng, chuyện không bao giờ cũ
8

Truyện còn khá nhiều, mới các bạn xem tiếp phần 2.

One thought on “Một số mẫu comic hài hước về ngành IT – phần 1”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s